KOMORNIK SĄDOWY
URSZULA BORKOWSKA

Kancelaria Komornicza Tarnobrzeg

Witamy na stronie kancelarii komorniczej w Tarnobrzegu. Kancelaria komornicza Urszuli Borkowskiej podejmuje ustawowe czynności egzekucyjne. W zakresie terytorialnym na terenie miasta Tarnobrzeg i okolic. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Czym zajmuje się nasza kancelaria komornicza w Tarnobrzegu?

W kancelarii komornika sądowego Urszuli Borkowskiej wdrożone są systemy informatyczne mające za zadanie usprawnić postępowanie egzekucyjne, jak np.:

CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej System EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze KIR - Ognivo CEPIK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP Platforma Usług Elektronicznych (PUE) - ZUS

Dzięki temu nasza kancelaria komornicza w Tarnobrzegu działa jeszcze bardziej efektywnie. Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym. Wykonuje orzeczenia na podstawie wniosku egzekucyjnego i tytułu wykonawczego. Do zadań komornika z Tarnobrzega powierzanych przez wierzycieli należy w szczególności:

  • wykonywanie czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych;
  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
  • wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Komornik sądowy ma ponadto prawo:

  • na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • sporządza protokół stanu faktycznego;
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Komornik Tarnobrzeg

Komornik Urszula Borkowska jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu. Nasza kancelaria komornicza mieści się w Tarnobrzegu przy ulicy Chopina 25. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na naszej stronie, a także z licytacjami komorniczymi w Tarnobrzegu. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Na naszej stronie znajdą Państwo komplet wniosków do pobrania oraz dane kontaktowe naszej kancelarii.