KOMORNIK SĄDOWY
URSZULA BORKOWSKA

Kancelaria Komornicza Tarnobrzeg

Witamy na stronie kancelarii komorniczej w Tarnobrzegu. Kancelaria komornicza Urszuli Borkowskiej podejmuje ustawowe czynności egzekucyjne. W zakresie terytorialnym na terenie miasta Tarnobrzega i okolic Komornik Sądowy Urszula Borkowska jest właściwa do prowadzenia egzekucji z nieruchomości. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Działamy profesjonalnie i skutecznie.

Czym zajmuje się nasza kancelaria komornicza w Tarnobrzegu?

W kancelarii komornika sądowego Urszuli Borkowskiej wdrożone są systemy informatyczne mające za zadanie usprawnić postępowanie egzekucyjne. Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym. Do zadań komornika z Tarnobrzega powierzanych przez wierzycieli należy w szczególności:

  • wykonywanie czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych;
  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
  • wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Komornik sądowy ma ponadto prawo:

  • na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • sporządza protokół stanu faktycznego;
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Na naszej stronie znajdą Państwo komplet wniosków do pobrania oraz dane kontaktowe naszej kancelarii.