15 lipca 2020

Wnioski do pobrania

Wybierz wniosek do pobrania

Wszelkie sprawy, które przeprowadza komornik sądowy, powinny być opatrzone odpowiednim dokumentem, który można pobrać na poniższej stronie. Wśród nich znajdują się te dotyczące odpowiednio spraw cywilnych, alimentów, zabezpieczenia mienia, egzekucji z nieruchomości, eksmisji oraz spisu z inwentarza. Są to gotowe formularze, które należy wypełnić i przedłożyć w kancelarii. Na podstawie tych wniosków wszczynane jest postępowanie w celu zabezpieczenia środków finansowych na poczet alimentów, wykazanie majątku, jakim dysponuje dłużnik, oszacowanie wartości nieruchomości, a jeśli zachodzi taka konieczność – eksmisji z zajmowanego lokalu. Na wniosek wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z nieruchomości może zostać przeprowadzona licytacja komornicza – w celu odzyskania należności. Wszystkie wnioski zostały sporządzone na podstawie obowiązującego prawa.