2 lutego 2021

Właściwość terytorialna

Właściwość miejscowa Komornika Sądowego w Tarnobrzegu obejmuje powiat tarnobrzeski wraz z miastem Tarnobrzeg:

Miasta objęte właściwością terytorialną:

 • Tarnobrzeg,
 • Baranów Sandomierski,
 • Dąbrowica,
 • Durdy,
 • Dymitrów Duży,
 • Dymitrów Mały,
 • Kaczaki,
 • Knapy,
 • Marki,
 • Siedleszczany,
 • Skopanie,
 • Suchorzów,
 • Ślęzaki,
 • Wola Baranowska,
 • Nowa Dęba,
 • Alfredówka,
 • Buda Stalowska,
 • Chmielów,
 • Cygany,
 • Jadachy,
 • Rozalin,
 • Tarnowska Wola.
 • Furmany,
 • Gorzyce,
 • Motycze Poduchowne,
 • Orliska,
 • Sokolniki,
 • Trześń,
 • Wrzawy,
 • Zalesie Gorzyckie.
 • Grębów
 • Grębów-Zapolednik,
 • Jamnica,
 • Krawce,
 • Poręby Furmańskie,
 • Stale,
 • Wydrza,
 • Zabrnie,
 • Żupawa.
 • Padew Narodowa
 • Babule,
 • Czarna,
 • Rola,
 • Domacyny,
 • Kębłów,
 • Padew Narodowa,
 • Piechoty Pierzchne,
 • Przykop,
 • Rożniaty,
 • Wojków,
 • Zachwiejów,
 • Zaduszniki,
 • Zarównie.

Zgodnie z przepisami art. 10.1 Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 (Dz.U. z 2018r. Nr 771,1443,1669) Wierzyciel ma prawo wyboru Komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii.

We wniosku o wszczęcie egzekucji należy zamieścić klauzulę następującej treści:

„Zgodnie z przepisami art. 10.1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oświadczam, że korzystam z prawa wyboru Komornika”.

Właściwość terytorialna

Działalność komorniczą regulują odpowiednie ustawy, które wyznaczają konkretne procedury prawne, jakimi muszą kierować się w pracy specjaliści. Zgodnie z nimi, każdy komornik sądowy jest ograniczony zasadą właściwości terytorialnej. Co to oznacza? Właściwość to zasięg, którym objęty jest obszar działalności danego komornika. W obrębie danego zasięgu terytorialnego komornik sądowy może wykonywać swoją pracę, przeprowadzając m.in. licytacje komornicze – Tarnobrzeg, egzekucję nieruchomości lub ruchomości. Właściwość terytorialna, zgodnie z ustawą określana jest, jako obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa dany komornik sądowy. Jak zasada ta wygląda w praktyce? Komornikiem właściwym dla podejmowanej sprawy jest z reguły komornik działający przy rewirze, w którym mieszka dłużnik. Wyjątek stanowi np. proces egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku komornikiem właściwym jest ten z rewiru, w którym postawiona jest dana nieruchomość.

W wyjątkowych przypadkach wierzyciel może samodzielnie wybrać komornika sądowego z innego regionu niż ten faktycznie przypisany.