26 sierpnia 2015

Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Urszula Borkowska jest właściwa dla egzekucji z nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność dłużnika/ów położonych na terenie miasta Tarnobrzega i okolic.

W celu skierowania egzekucji do nieruchomości wierzyciel powinien wskazać we wniosku egzekucyjnym numer księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem egzekucji.

Posiadając numer księgi wieczystej osoba zainteresowana może sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości –>Elektroniczne Księgi Wieczyste

Licytacje nieruchomości znajdziecie Państwo w serwisie internetowym Krajowej Rady Komorniczej –>Obwieszczenia o licytacjach

W zakładce ruchomości proszę umieścić tekst:

Obwieszczenie o licytacji ruchomości jest wywieszone w budynku Sądu, urzędu miasta lub gminy oraz na stronie www.licytacje.komornik.pl

Licytacje ruchomości znajdziecie Państwo w serwisie internetowym Krajowej Rady Komorniczej

Zapraszamy do sprawdzenia strony: licytacje komornicze Tarnobrzeg, na której znajdą Państwo informacje zarówno o licytacjach nieruchomości, jak i ruchomości. W razie pytań prosimy o kontakt.